MYRCZEK, Eva

Books

 • Ewa Myrczek (2005) Lexicon of Law Terms, Warsaw: C.H. Beck.
 • Ewa Myrczek (2005) Dictionary of Law Terms. English-Polish Polish-English, Warsaw: C.H. Beck.
 • Ewa Myrczek (2006) Lexicon of Law Terms (2nd ed.), Warsaw: C.H. Beck.
 • Ewa Myrczek (2006) Dictionary of Law Terms. English-Polish Polish-English (2nd ed.),  Warsaw: C.H. Beck.
 • Ewa Myrczek (2010), First Steps in Legal English: Business Law, Słownictwo i praktyczne wskazówki, Warsaw: PWN.
 • Ewa Myrczek-Kadłubicka (2013), Lexicon of Law Terms (3rd ed.), Warsaw: C.H. Beck.
 • Ewa Myrczek-Kadłubicka (2013), Dictionary of Law Terms. English-Polish Polish-English (3rd ed.), Warsaw: C.H. Beck.
 • Ewa Myrczek-Kadłubicka (2013), Egzamin na tłumacza przysięgłego. Przewodnik po prawie karnym. Język angielski [Translators’ Certification Exam. A Guide to Criminal Law: English Language], Warsaw: C.H. Beck. (a bilingual thematic dictionary and encyclopaedia)
 • Ewa Myrczek-Kadłubicka (2014), Egzamin na tłumacza przysięgłego. Przewodnik po prawie cywilnym: prawo rzeczowe i spadkowe[Translators’ Certification Exam. A Guide to Civil Law: Property Law and Succession Law], Warsaw: C. H. Beck. (a bilingual thematic dictionary and encyclopaedia)
 • Ewa Myrczek-Kadłubicka (2016) In Search of Terminological Equivalents: Legal Transplants in Translation in press.

Articles

 • Ewa Myrczek (2000) “Corpus – its Definition, Compilation, Taxonomy and Future”, Linguistica Silesiana 21.
 • Ewa Myrczek (2005) A Note on the Translation of Proper Names and Cultural Terms”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies, No. 14 (375).